DanseFOT er et regionalt fordypnings- og talentprogram for unge dansere i Viken fylkeskommune

DanseFOT er et unikt og veletablert talentutviklingsprogram der unge dansere fra hele Viken møtes. Elevene får undervisning på fordypningsnivå av anerkjente og svært dyktige pedagoger, noe som gir stor faglig utvikling og glede ved å mestre. Det er et inspirerende og godt miljø, der elevene også lærer av hverandre.
Elevene får tett og personlig oppfølging og god motivasjon for videre utvikling. 

DanseFOT ble først opprettet som et tilbud for elever i ungdomsskolealder for å øke nivå og sikre rekruttering til danselinja på videregående. Fylket har senere bevilget midler slik at DanseFOT skal være et forsterket tilbud i den videregående skole og for at DanseFOT skal arrangerer kompetansehevende kurs for pedagoger i regionen.

DanseFOT is a dance talent development program for young people from Viken county municipality, founded and managed by Bærum Municipality School of Music and Fine Arts.
In light of the county municipality’s Culture Plan for 2016-2023, DanseFOT was granted yearly funding to establish a county-based talent program and an annual dance production. The students are taught by renowned and highly qualified teachers. It is an inspiring and good environment, where students also learn from each other.

DanseFOT’s unique and well-established talent development program enables young talents to learn from and to connect with professional dancers. Nagelhus Schia Productions collaborates with DanseFOT, supporting the talents, providing them with high quality artistic opportunities. The opportunity to learn from, and to perform together with professional dancers, and to work with some of the best choreographers, gives the young DanseFOT talents a unique possibility to develop their own artistic expressions.

In Autumn 2018, Bærum Municipality School of Music and Fine Arts founded a new strand of their DanseFOT talent development program, specifically targeting high school students in dance from further education institutes based in Viken county municipality. These selected high school students receive intensive training, tailor made workshops with Nagelhus Schia Productions, and follow the company closely in the company’s rehearsals and performances.

 

DanseFOT på NRK Hovedscenen

NRK Hovedscenen var på besøk hos Nagelhus Schia Productions og gjorde et flott intervju med kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia.

Det flotte arbeidet som gjøres med talentutvikling i Viken Fylkeskommune ble trukket frem og vi fikk se et lite utdrag fra våre samarbeidsforestillinger.

Programmet er tilgjengelig på nrk.no

DanseFOT anbefales på det varmeste og er et viktig tilskudd til de lokale ballettskolene. Et imponerende profesjonelt opplegg i alle ledd. Fantastisk flinke og inspirerende pedagoger i alle fag. (…) Disse heldige ungdommene får en meget solid basis og et løft i dans og dansefag som vil ruste dem til fremtiden på beste måte. Og samtidig har de det veldig gøy!

-Liv Torunn Hope, forelder