Pedagoger

Annette Brandanger

Annette er utdannet danser og koreograf ved Laban Trinity i London, og har Praktisk Pedagogisk Utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Med base i Oslo jobber hun med prosjekter for DanseFOT, SANS, Kulturtanken, Nasjonalmuseet, KHIO, Oslo Parkour Park, Musikk i skolen, Kulturskolerådet, Coda Dansefestival, SIB Dance Lab og DansINN. Hun har også 16 års erfaring som dansekunster i London/ UK.

Annette er en erfaren, modig og engasjert dansekunstner som jobber bredt for å løfte dansen frem i kulturlivet. Annette har utviklet en praksis hvor hun som dansekunstner jobber med glidende overganger fra å være utøvende kunstner til å være pedagog. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner mellom dansekunst og skole. Siden 2014 har hun sittet i styret til Senter for dansepraksis/ tidligere dans i skolen og er nå styreleder (siden 2017) hvor hun bl.a. jobber med utvikling av ressurspakken Norske koreografer for skolelærere.

Med sin samtidsdans som base jobber hun ofte tverrfaglig med andre kunstformer, og har de senere årene vært spesielt interessert i visuell kunst.

Nylige samarbeidspartnere er Nasjonalmuseet i Oslo og Kunstbanken på Hamar.