Pedagoger

Hanne Thorbjørnsen Suttie

Hanne Thorbjørnsen Suttie er utdannet ved Fernanda Sparre Smiths ballettskole i Asker og ved Operaens ballettskole. Hun var fast ansatt danser i Nasjonalballetten, DNO&B, fra 1988- 2012. Hun har undervist i klassisk ballett ved Operaens ballettskole, KGB Dans og Ballett, Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio, i tillegg til klassisk ballett og repertoire i DanseFOT.

Hun har undervist ved flere av Bærum Dancecamps sommerkurs og har holdt workshops og formidlingsprogram i DNO&B i regi av Den kulturelle Skolesekken. Hun har også vært medansvarlig ved innstudering av balletter for Nasjonalballetten.

Hanne studerte farmasi ved OsloMet etter endt karriere som ballettdanser, og jobber nå som farmasøyt i Vitus apotek.

Dansede Hanne Suttie