Om DanseFOT

DanseFOT er et regionalt fordypnings- og talentprogram for unge dansere i Viken fylkeskommune

Høsten 2016 startet Bærum kommune et talentutviklingsprogram for unge dansere i regi av Bærum kulturskole. Gjennom Akershus Kulturplan for 2016 – 2023 bevilget Akershus fylkeskommune midler til en regionalisering av DanseFOT, med en egen fylkesklasse for talenter og en årlig danseproduksjon. I 2018 bevilget fylkeskommunen midler til DanseFOTvg1, og i 2019 midler til DanseFOTvg2. Tiltaket er en del av Viken fylkeskommunes satsing på talentutvikling og et samarbeid mellom Bærum kommune og Viken fylkeskommune.

Fylkeskommunen viser hva som er mulig å få til gjennom samarbeid og en sterk regional satsning på talentutvikling og dans.

DanseFOT er et unikt og veletablert talentutviklingsprogram der unge dansere fra hele Viken møtes. Elevene får undervisning på fordypningsnivå av anerkjente og svært dyktige pedagoger, noe som gir stor faglig utvikling og glede ved å mestre. Det er et inspirerende og godt miljø, der elevene også lærer av hverandre. Elevene får tett og personlig oppfølging og god motivasjon for videre utvikling. DanseFOT ble først opprettet som et tilbud for elever i ungdomsskolealder for å øke nivå og sikre rekruttering til danselinja på videregående. Fylket har senere bevilget midler slik at DanseFOT skal være et forsterket tilbud i den videregående skole og for at DanseFOT skal arrangerer kompetansehevende kurs for pedagoger i regionen.

Det unike med DanseFOT er koblingen med det profesjonelle dansemiljøet. Samarbeidet med Nagelhus Schia Productions (NSP) gir talentene viktige forbilder og gode kunstneriske utviklingsmuligheter. De dyktige dansekunstnerne bidrar til forståelse for et profesjonelt yrkesliv, deler erfaringer og videreformidler kunnskap. Talentene får workshops og samtaler, og sammen har vi en årlig forestillingsproduksjon som gir talentene en unik mulighet til å utvikle egne kunstneriske uttrykk, og som også gir verdifull erfaring i møte med publikum.

Det holdes årlig prøvedans for opptak, og vi ønsker alle danseglade ungdommer velkommen som søkere. Hos DanseFOT vil elevene møte et profesjonelt undervisningsmiljø og likesinnede med sterk interesse for dans.

Pedagoger

Alexandra S Casban

Alexandra er født og oppvokst utenfor Stockholm, Sverige. Hun er utdannet ved den Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm i årene 1984-1992. I årene etterpå jobbet hun ved Operan i Stockholm, Malmö Statsteater og Nasjonalballetten i Portugal.

Annette Brandanger

Annette er utdannet danser og koreograf ved Laban Trinity i London, og har Praktisk Pedagogisk Utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har også 16 års erfaring som dansekunster i London/ UK

Anne Bratteberg

Anne Bratteberg ble uteksaminert fra Universitet i Stavanger i 2017 med en bachelor i utøvende dans med fordypning i samtidsdans. I 2018 tok hun praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).  Fra 2017 har hun arbeidet som dansepedagog for ulike skoler i Viken, samtidig som hun har arbeidet som frilans dansekunstner.

Birgitte Olsenlund

Birgitte Olsenlund ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2004. Hun har jobbet med alt fra musikaler til dinnershow og eventer, og har også undervist litt ved forskjellige ballettskoler.

Chriz Nypan

Christine Nypan jobber som utøvende og skapende dansekunstner i street- og samtidsdansfeltet. Hun har treårig høyskoleutdannelse i dans og utdannelse i streetdans fra Paris, og Pedagogisk utdannelse fra KHIO.

Christine Kjellberg

Christine begynte på Statens Balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo) som 15-åring, og ble uteksaminert i 2000. Hun har videre utdanning fra P.A.R.T.S. i Brüssel.
Siden 2004 har hun jobbet som freelance danser og koreograf, både nasjonalt og internasjonalt.

Dag Rune Søvde Sjøli

Dag Rune Søvde Sjøli (32) kjem frå Gaupne i Luster kommune. Sogningen blei fyrst aktivt engasjert i dansen igjennom Dans Uten Grenser i 2006, han vart med i Luster si fyrste instruktørgruppe og har sidan jobba tett med organisasjonen. I 2009 starta han studiet ved Høyskolen Kristiania (tidligere Den Norske Balletthøyskole). 

Eugenie Nyberg Skilnand

Eugenie er utdannet ved Kirsti Skulleruds ballettskole, Operaens Ballettskole, Statens Balletthøgskole og School of American Ballet i New York.
Hun begynte som aspirant i Nasjonalballetten i 1998, ble ansatt i 2000 og utnevnt til solist i 2011.

Hanne T Suttie

Hanne Thorbjørnsen Suttie er utdannet ved Fernanda Sparre Smiths ballettskole i Asker og ved Operaens ballettskole.
Hun var fast ansatt danser i Nasjonalballetten, DNO&B, fra 1988- 2012.

Hege Nordahl-Angell

Hege Nordahl-Angell er utdannet dansepedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Balletthøgskole med jazz som hovedfag.
Til daglig underviser hun på danselinjen ved Edvard Munch videregående skole og ved Spin Off Forstudium i dans.

Håkon Navestad

Håkon Navestad er utdannet fysioterapeut fra OsloMet og ballettpedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han har lang erfaring med skadeforebyggende trening fra blant annet Norsk Idrettsmedisinske institutt Nimi. 

Ida Haugen

Ida Haugen ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2014 og ved Studio Harmonic i Paris i 2011. Hun hadde aspirantplass ved Carte Blanche etter utdannelsen, og har siden jobbet i flere produksjoner med Nagelhus Schia Productions, Oslo Koreografiske, Kari Hoaas Productions og Rom for dans m.fl.

Jeg er så utrolig heldig å få undervise og videreføre dansens vidunderlige verden, kompleksitet og nyanser videre til disse fantastisk dyktige danserne. Det er en inspirasjon og se utviklingen, gleden, forståelsen og formidlingen som disse talentene jobber hardt for og oppnår. DanseFOT er et så viktig tilbud og det er et privilegium å få være en del av.

-Christine Kjellberg

Jan Nicolai Wesnes

Jan Nicolai Wesnes ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2004.
I perioden 2004 til 2008 var han tilknyttet Oslo Danse Ensemble, og fra 2009 har han vært fast tilknyttet Jo Strømgren Kompani og turnert verden rundt med forestillinger og workshops.

Jon Filip Fahlstrøm

Jon Filip Fahlstrøm er utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo, 2007. Siden den tid har han vært kontinuerlig aktiv både nasjonalt og internasjonalt i jobber med nysirkus, Zero Visibilty Corp.., Iceland Dance Company, Carte Blanche og Eastman.

Kari Helene Østby

Kari Helene er også kjent under kunstnernavnet «Elena». Hun startet å danse som 5-åring i Drammen og gikk ballettlinjen på Fagerborg videregående skole. Hun er utdannet ved Statens Balletthøgskole, pedagoglinjen (88-91), der hun først ble introdusert for flamenco.

Katja Henriksen Schia

Katja er utdannet ved Spin-off forstudium i dans (2005-06) og Kunsthøyskolen i Oslo, BA moderne og samtidsdans (2006-09).
Katja har siden 2010 undervist i praktisert yoga. Hennes base springer ut ifra Iyengar yoga.

Kristin Brathagen

Kristin Brathagen er dansekunstner og yogalærer med hovedvirke i Oslo. Hun er utdannet ved Den Norske Operas Ballettskole og Rambert School of Ballet and Contemporary Dance i London.

Kristin Hjort Inao

Kristin Hjort Inao har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en lang internasjonal karriere bak seg som danser. Fra 1996 til 1998 var hun ansatt som danser i Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans. 

Kristin Aaserudseter

Cand. Psychol. ved Universitetet i Oslo i 2007. Spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening. Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi og sertifisering i COS-P og  MST-terapeut.

Kristine Nordkvelle

Kristine Nordkvelle er DanseFOT sin kliniske ernæringsfysiolog og har hatt kostholds undervisning for DanseFOT i flere år nå. Til daglig jobber Kristine på Lovisenberg Sykehus og i Sagene bydel med ernæring for eldre med undervekt og sykdom, personer med overvekt, personer med utviklingshemming og psykisk sykdom.

Lisbeth S Espeland

Lisbeth begynte å danse da hun var 3 år og ble uteksaminert fra KHIO i 2004. Hun har danset med Oslo Danse Ensemble, Torgunn Productions (DKS) og Hanne Krogh Produksjoner, samt gjort diverse musikaler på de store scenene i Oslo, blant annet West Side Story, Singin´ in the Rain, Evita, My Fair Lady, Guys and Dolls, Chicago og Den Glade Enke.

Marianne Steinsrud

Fra Gjøvik. Utdannet teaterpedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 2014. Med en erfaring som er like bred som den er lang. Hun kan skilte med gull (2003), sølv og bronse fra NM i teatersport. Hoveddommer NM i teatersport 2005- 2007, Artistic associate Chicago improv festival 2007- 2017. Hun har spilt i flere produksjoner ved Hedmark teater og teater Innlandet.

Mikkel Are Olsenlund

Mikkel Are Olsenlund ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2004. Fra 2009 har han vært fast tilknyttet Jo Strømgren Kompani og turnert verden rundt med forestillinger og workshops. Mikkel Are har også jobbet innen musikkteater, opera og teater, både som danser og skuespiller.

Natalia Vik

Natalia Vik tok sin danseutdanning på Copenhagen Contemporary Dance School (2009) i Danmark. I 2010 reiste hun til Israel og utdannet seg til sertifisert Gagapedagog (2012). Hun ble værende i Israel i til sammen syv år hvor hun underviste regelmessige Gagaklasser på Suzanne Dellal og Studio Naim, og som freelance danser.

Sandra Gerecke

Sandra Gerecke er dansekunstner, koreograf og pedagog basert i Ski. Hun er utdannet ved Bårdar Akademiet (1999-2002) og videreutdannet i New York (2003-06), der hun jobbet som assistent på Broadway Dance Center. Fra 2007-15 medvirket hun som danser i musikaler som «Jungelboken» (Det Norske Teatret) «My Fair Lady» (Folketeateret) og «Chicago» (Oslo Nye Teater).

Sissel Maria Aarseth

Sissel Maria Aarseth er blant annet utdannet fra The Royal Ballet School i London. Hun har vært solistdanser i Nasjonalballetten, Den Norske Opera & Ballett fra 1990-2011, hvor hun har hatt en profilert og fremtredende posisjon. Sissel har danset de fleste hovedroller i det klassiske ballettrepertoaret, samt innehatt fremtredende solistroller i Nasjonalballettens øvrige repertoar, også det moderne.

Tania Rodriguez

Tania er utdannet ved det nasjonale kunstinstituttet i Mexico (National Instititute of the Arts INBA). Hun danset profesjonelt ved Mexico Citys ballett (ballettkompani for ungdom) og ved Nasjonalballetten i Mexico (Compañía Nacional de Danza, México).

Toini Kristensen

Toini Kristensen er utdannet danser og pedagog fra Hammond School of Dance i England. I tillegg har hun studert Kulturkunnskap ved Nord Universitet, koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og hun har en mastergrad i dansevitenskap ved NTNU.

Trude Skogen Støvind

Trude Skogen Støvind er utdannet ballettdanser ved Heather Hebbert’s ballettstudio i Bodø og ved Heinz Bosl-Stiftung, Hochschule für Tanz und Muzik i München. Mellom 1995 og 2015 var hun fast ansatt som ballettdanser i Nasjonalballetten, hvor hun har gjort fremtredende soloroller både i det klassiske og moderne repertoaret.

Jeg setter utrolig stor pris på å få jobbe i et kollegium sammen med så engasjerte og dyktige pedagoger. Å være danselærer kan være ganske ensomt, men DanseFOT-pedagogene er rause med hverandre og deler villig kunnskap, erfaringer og godt humør!

-Trude Skogen Støvind