Fordypnings- og talentprogram for ungdomsskoleelever

DanseFOT ungdomsskolen er et tilbud for unge dansere med særskilt talent i dans. Gjennom tilbudet om tilleggs-undervisning ved DanseFOT tas det sikte på å legge forholdene til rette for at ungdom som har et spesielt talent for dans, skal få best mulige utviklingsmuligheter.

Målsetning:

  • Gi unge dansetalenter mulighet til å utvikle seg gjennom spesielt tilrettelagte undervisnings- og treningstilbud.
  • Motivere til økt danseglede og mestring.
  • Bidra til økt rekruttering inn mot videregående skoler med dans.
  • Etablere sterkere koblinger mellom profesjonelle utøvere og amatører.

Elevene lærer også mye av hverandre fordi de bringer med seg ulik erfaring og kompetanse fra sine lokale dansemiljøer.

Vi tilbyr undervisning i klassisk ballett, jazz- og samtidsdans, og også fag som pilates, yoga, dansehistorie, ernæring, anatomi og repertoar. Undervisningen blir gitt av anerkjente og svært dyktige pedagoger. 
Undervisningen er en helg pr. mnd. (lørdag og søndag),
4 timer hver dag og foregår på Rud Videregående skole.

I samarbeid med Nagelhus Schia Productions (NSP), har vi en årlig forestillingsproduksjon i Bærum Kulturhus. Der får elevene arbeide sammen med profesjonelle dansere og får jobbe med anerkjente koreografer. Ved å knytte talentutvikling til det profesjonelle dansemiljøet, vil vi styrke elevenes innsikt, erfaring og forståelse for en mulig yrkesvei.

Gjennom året ser vi også profesjonelle danseforestillinger på de ulike scenene som viser dans i vår region. Dette er sosialt og hyggelig. Samtidig får elevene kunnskap om ulike dansesjangere og scener som viser dans. Dette inspirert til videre trening og utvider horisonten for hva dans er og kan være. Mellom DanseFOT-samlingene følger elevene et egentreningsprogram med styrke- og koordinasjonsøvelser og får tett og personlig oppfølging underveis.

Utover den undervisningen som vil bli gitt gjennom DanseFOT, forutsettes det at elevene fortsetter sin trening ved en privat danse, – ballett- eller kulturskole, der de følger minst fem klasser i uken. Bakgrunnen for dette er at opplegget på DanseFOT isolert sett gir for lite trening. DanseFOT skal være et tilbud i tillegg til den faste, ukentlige treningen. Vi invitere dansepedagoger til observasjon av undervisningen og dialog med DanseFOT-pedagogene.

Vi holder årlig prøvedans for opptak, og elever bosatt i Akershus og Østfold som vil gå i 8. – 10. trinn kommende skoleår kan søke.

DanseFOT ungdomsskolen koster kr. 2.500 pr. skoleår, og det er obligatorisk oppmøte på all aktivitet i regi av DanseFOT.

DanseFOT tilbyr også et fordypningsprogram for elever som går danselinje på videregående i Akershus og Østfold. På den måten styrkes samarbeidet med de videregående skolene og talentene tilbys tett oppfølging gjennom sin utdanning.

DanseFOT anbefales på det varmeste for ungdommer som ønsker å utvikle seg innen dans! Ungdommene følges opp individuelt, samtidig som de blir en del av et større miljø. (…) Dette er en unik satsning på unge talenter!

-Eirin Guldsten Robinson, forelder

DanseFOT tar vår datter og hennes danseambisjoner på alvor. DanseFOT støtter oss i hvordan vi kan veilede henne til å bli en bedre danser som er i harmoni med og glad i kroppen sin.

Jeroen van der Koiij, forelder

DanseFOT er et flott, gjennomført og profesjonelt ekstra tilbud til våre mest dedikerte dansere som de har vært veldig fornøyd med. (…) Vi er takknemlige for at unge dansere kan få en mulighet til å fordype seg ekstra i dansen gjennom tilbud som DanseFOT.

-Marte Blikås Sandhaug, daglig leder Eidsvoll Ballettsenter