Fordypningsprogram for elever ved danselinjene i Akershus og Østfold

DanseFOT videregående er et fordypningsprogram for elever ved danselinjene i
Akershus og Østfold fylkeskommuner.

Målsetning:

  • Gi dansetalenter mulighet til utvikling og mestring gjennom spesielt tilrettelagte undervisnings- og treningstilbud.
  • Motivere til fordypning, ansvar for egen læring, utvikling av eget kunstnerisk uttrykk og samarbeid.
  • Etablere sterkere koblinger mellom profesjonelle utøvere og amatører.

DanseFOTvgs er et forsterket tilbud for elever med særskilt talent i dans og som har ambisjoner om å bli danser.

Her får elevenetett oppfølging og mulighet til å fordype seg i danseteknikk og personlig kunstuttrykk. Vi tilbyr undervisning i klassisk ballett, jazz- og samtidsdans, og også fag som yoga og repertoar. Undervisningen blir gitt av anerkjente og svært dyktige pedagoger. Elevene får en reel mulighet til god faglig utvikling gjennom tilrettelagt undervisning og personlig oppfølging.

Undervisningen er en helg pr. mnd. (lørdag og søndag), 4 timer hver dag og foregår på Rud Videregående skole.

Elever som går vg1 danselinje vil gjennom dette tilbudet få hele 35 prosent økning i antall dansetimer gjennom året. Gjennom økt treningsmengde og prestasjonsfremmende undervisning, får elevene god mestring som gir motivasjon for videre utvikling.

I samarbeid med Nagelhus Schia Productions (NSP) får elevene workshop i forbindelse med kompaniets produksjoner. Ved å knytte talentutvikling til det profesjonelle miljøet vil vi styrke elevenes innsikt, erfaring og forståelse for en mulig yrkesvei. Elevene får også eksklusive tilbud ved kompaniets danseforestillinger, og samtaler med danserne og koreografer.

Vi holder årlig prøvedans for opptak. Elever som går danselinja på videregående skoler i Akershus og Østfold fylkeskommuner kan søke. Tilbudet er gratis.

Ung danser tar på seg tåspiss-sko.

For meg ble DanseFOT grunnen til at jeg valgte å søke meg inn på danselinje i VGS. Jeg har blitt introdusert til helt nye dansesjangere jeg kanskje aldri hadde lært uten DanseFOT. Det ble et viktig møtepunkt også, hvor jeg kunne møte jenter på min alder som ønsket å ta steget videre med dansen.

Linalba Sandnes, DanseFOT-elev

DanseFOT er et flott tilbud som anbefales. Vår datter stortrives og har fått en fantastisk mulighet til å utvikle sin danseinteresse."

-Anders Mikelsen, far til DanseFOT-elev

Engasjerte og utrolig dyktige pedagoger som motiverer og inspirer i mange forskjellige dansestiler. DanseFOT har også et stort fokus på samhold blant elevene og at alle skal trives og ha det gøy.

Hilde Ohldieck Jarstadmarken, mor til DanseFOT-elev