Pedagoger

Kristin Aaserudseter

Kristin Aaserudseter jobber som psykolog, idrettspsykologisk rådgiver og mental trener. Hun er utdannet Cand. Psychol. ved Universitetet i Oslo i 2007. Spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening. Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi og sertifisering i COS-P og  MST-terapeut.

Kristin har tidligere jobbet med multisystemisk terapi for ungdom, som bydelspsykolog, skolepsykolog og i BUP. Kristin har lang erfaring med forebygging og behandling av en rekke psykiske vansker og lidelser. Hun er opptatt av relasjon og allianse i behandlingsrommet. Eklektisk tilnærming til terapi med hovedfokus på kognitiv terapi.

Kristin har bachelor i psykologi fra Florida State University, USA og er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Oslo (2007). Hun har en 2-årig videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi ledet av kursholdere fra Olympiatoppen, samt Norsk Psykologforening sine spesialiseringskurs i barne- og ungdomspsykologi.

Som fagperson er Kristin opptatt av både prestasjon og hverdagsmestring, særlig hvordan disse samspiller.

Kristin har kompetanse på bl.a. temaene idrettspsykologi, mental trening, prestasjonsutvikling, kognitiv terapi, tilknytningspsykologi, utviklingspsykologi, positiv psykologi og livsmestring. Hun har jobbet med enkeltutøvere og lag i idretter som fotball, håndball, ishockey, svømming, ski, dans, løping, cheerleadning, kampsport og innebandy.

Hun er en svært engasjerende foredragsholder og kursholder. Tilbyr terapi, mental trening og foredrag på norsk, engelsk og spansk.