Pedagoger

Natalia Vik

Natalia Vik mottok sin danseutdanning på Copenhagen Contemporary Dance School (2009) i Danmark. I 2010 reiste hun til Israel og utdannet seg til sertifisert Gagapedagog (2012). Hun ble værende i Israel i til sammen syv år hvor hun underviste regelmessige Gagaklasser på Suzanne Dellal og Studio Naim, og som freelance danser. Dette var også en anledning til å være nærme Gagakilden og kunne utvikle praksisen i dybden. 

De siste fire årene har hun hatt sin base i Oslo hvor hun har delt bevegelsestimer innenfor et bredt mangfold som blant annet Parkinsonforbundet, Gaga Oslo, FrikarX, Den Norske Ballettskole & Akademi, PRODA i Oslo og Trondheim, samt egne prosjekter som danser og koreograf. Ved siden av dette har hun delt bevegelse til danseutdanninger, kompanier og dansefestivaler i Europa, Brasil, Argentina og USA, for det meste gjennom bevegelsesspråket Gaga. Qi gong og meditasjon er også blitt viktige praksiser som hun tar med seg inn i arbeidet som danser. Natalia underviste i moderne dans og improvisasjon for DanseFOT i deler av perioden 2017-2019.

Dansende Natalia Vik