Opptaksprøver

Et regionalt fordypnings- og talentprogram
for unge dansere i Akershus og Østfold

Elsker du å danse? Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter?
Da er du kanskje den vi ser etter!
DanseFOT er et tilbud for deg med særskilt talent i dans.

Vi avholder opptaksprøve årlig og ønsker alle danseglade ungdommer velkomne som søkere.

Antall ledige plasser varierer fra år til år. 

Ved opptaksprøve legges det vekt på:

Gode ferdigheter og teknikk i de forskjellige dansestilene (klassisk ballett, samtidsdans og jazz), musikalitet, motorikk og koordinasjon. 

Like viktig ser vi etter danse-glede og en indre drivkraft i dansingen med et potensial for å bygge videre på egne bevegelseskvaliteter og individuelle danseuttrykk. Et godt grunnlag for å lære mer og god motivasjon for å utvikle seg er også en viktig forutsetning.

 

Når eleven først er tatt opp ved talenttilbudet, er ikke ny prøvedans nødvendig.

 

Prøvedansen gjennomføres med undervisning i grupper med fagene klassisk ballett, jazzdans og samtidsdans. Søkere bes skrive motivasjonsbrev. Juryen består av dansekyndige fagpersoner fra hele dansefeltet.

DanseFOT ungdomsskolen

Elever bosatt i Akershus og Østfold Fylkeskommuner som går i 8. – 10. trinn kan søke.
DanseFOT koster kr. 2500 pr. år.

Nedre aldersgrense er 12 år. Øvre aldersgrense er 16 år. (Ungdomsskolealder)

Talenttilbudet har 24 elevplasser. (12 plasser for Akershus og Østfold Fylkeskommuner og 12 plasser for Bærum Kommune) 

Elever som søker opptak til Danselinje (MDD) ved videregående skole i Akershus og Østfold fylkeskommuner, og får tilbud om skoleplass, vil ha anledning til å fortsette sin trening ved talentprogrammet.

Søknadsfrist: 5. mai.

DanseFOT videregående

Elever som går danselinja på videregående skoler i Akershus og Østfold fylkeskommuner kan søke og få tilbudet gratis.

Det er inntil 16 plasser ved talent-tilbudet på vg1.
Det er inntil 16 plasser ved talenttilbudet på vg2/vg3.

Søknadsfrist: 1. november.

Særlig unikt er det tette samarbeidet med de lokale dans- og ballettskolene. Sammen ivaretar dette elevens etablerte miljø og ukentlige utvikling, samtidig som DanseFOT løfter elevene opp på et høyere nivå knyttet til dybde i danseteknikk, bredde i tilleggsfag og ikke minst tilknytning til det profesjonelle dansemiljøet.

Siri Vestnes, daglig leder KGB dans og ballett

DanseFOT har gitt meg muligheten til å være med i store forestillinger med profesjonelle dansere og koreografer, samtidig som vi får trening av dyktige pedagoger i en bred variasjon av dansestiler og fag, og ikke minst er det utrolig gøy.

-Annika Price


DanseFOT er en perfekt balanse mellom hygge, læring og utfordringer når du har lyst til å utvikle deg og satse på dans videre.

Ada Holt