Opptaksprøver ungdomskolen

DanseFOT ungdomsskolen

Elever bosatt i Viken som går i 8. – 10. trinn kan søke.
DanseFOT koster kr. 2500 pr. år.

Nedre aldersgrense er 12 år. Øvre aldersgrense er 16 år. (Ungdomsskolealder)

Det er 12 plasser ved talent-tilbudet i dans i Viken Fylkeskommune.
Det er 12 plasser ved talent-tilbudet i dans i Bærum Kommune.

Elever som søker opptak til Danselinje (MDD) ved videregående skole i Viken fylkeskommune, og får tilbud om skoleplass, vil ha anledning til å fortsette sin trening ved talentprogrammet.

For ytterligere informasjon:
Julie Finckenhagen Sandli
E-post: Julie.Sandli@baerum.kommune.no
Telefon: 67 50 42 14

Jeg føler veldig mye utvikling etter å ha startet på DanseFOT, det er både gøy og utfordrende. Instruktørene er veldig flinke og underviser på en god måte!

Frøya Vereide