Opptaksprøve videregående

DanseFOT videregående

Elever som går danselinja på videregående skoler i Viken fylkeskommune kan søke og få tilbudet gratis.

Det er inntil 16 plasser ved talent-tilbudet på vg1.
Det er inntil 16 plasser ved talenttilbudet på vg2/vg3.

For ytterligere informasjon og påmelding:
Julie Finckenhagen Sandli
E-post: Julie.Sandli@baerum.kommune.no
Telefon: 67 50 42 14

DanseFOT er en perfekt balanse mellom hygge, læring og utfordringer når du har lyst til å utvikle deg og satse på dans videre.

Ada Holt