Pedagoger

Tania Rodriguez

Tania er utdannet ved det nasjonale kunstinstituttet i Mexico (National Instititute of the Arts INBA). Hun danset profesjonelt ved Mexico Citys ballett (ballettkompani for ungdom) og ved Nasjonalballetten i Mexico (Compañía Nacional de Danza, México).

Tania har en praktisk- pedagogisk utdanning fra Canada´s National Ballet Scool Diploma program TTPPD (Dip) fra 2006. Etter endt utdannelse flyttet hun til Oslo for å undervise ved Kunsthøgskolen i Oslos bachelorprogram for klassisk ballett. Hun har nå førstekompetanse i feltet, med bred erfaring innen undervisning og i utvikling av læreplaner for undervisning på bachelor-, videregående skole- og ungdomsskolenivå. I tillegg har hun jobbet med rehabilitering av skadede dansere, veiledning i praksis, som konsulent, med å lage workshops og kurs for elever og pedagoger, talentutvikling, som sensor, med internasjonal utveksling, som jurymedlem og med å innstudere deltakere til verdens fremste internasjonale dansekonkurranser.

Tanias undervisning har søkelys på å fremme menneskers praktiske erfaring og kunnskap fra et helhetlig perspektiv, og med en vitenskapelig og evidensbasert tilnærming. Tania har undervist i klassisk ballet for DanseFOT siden januar 2017.